โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ จ.ราชบุรี
ณ ชมรมธรรมปรีดา อาคารเล้าเป้งง้วน ๑ ชั้น ๑๒ ถนนวิภาวดี
(ไม่มีค่าใช้จ่าย) #ฟังเทศน์ฟังธรรม#ฟังธรรมตามกาล#ธรรมะเช้านี้#ธรรมะ#ธรรมทาน#คำคมธรรมะ  #ฟังธรรม