โดย พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์

ณ ชมรมธรรมปรีดา อาคารเล้าเป้งง้วน ๑ ชั้น ๑๒ ถนนวิภาวดี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 

สำรองที่นั่งได้ที่ 086-556-5599

#ฟังเทศน์ฟังธรรม#ฟังธรรมตามกาล#ธรรม#watkaosala1