วันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑
โดย พระอาจารย์เฉลิม ธมฺมธโร
เจ้าอาวาส วัดป่าภูแปกญาณสัมปันโน บ้านกกบก
ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ณ ชมรมธรรมปรีดา อาคารเล้าเป้งง้วน ๑ ชั้น ๑๒ ถนนวิภาวดี
จัดโดย ชมรมธรรมปรีดา
http://www.dhammapreeda.com (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
สำรองที่นั่งได้ที่ 086-556-5599
#ฟังเทศน์ฟังธรรม #ฟังธรรมตามกาล #ธรรม #วัดป่าภูแปกญาณสัมปันโน