โดย พระอาจารย์ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร วัดจากแดง สมุทรปราการ

ณ ชมรมธรรมปรีดา อาคารเล้าเป้งง้วน ๑ ชั้น ๑๒ ถนนวิภาวดี
(ไม่มีค่าใช้จ่าย) #ฟังเทศน์ฟังธรรม #ฟังธรรมตามกาล #ธรรม #วัดจากแดง

37188188