โดย พระจิตร์ จิตตสังวโร
วัดป่าธรรมอุทยาน จ.ขอนแก่น
วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 2561
เวลา 18.00-20.00น.

ชมรมธรรมปรีดา อาคารเล้าเป้งง้วน ชั้น 12