โดย พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล วัดเขาศาลาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์

ณ ชมรมธรรมปรีดา อาคารเล้าเป้งง้วน ๑ ชั้น ๑๒ ถนนวิภาวดี (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 

สำรองที่นั่งได้ที่ 086-556-5599

#ฟังเทศน์ฟังธรรม#ฟังธรรมตามกาล#ธรรม#watkaosala1


วันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑
โดย พระอาจารย์เฉลิม ธมฺมธโร
เจ้าอาวาส วัดป่าภูแปกญาณสัมปันโน บ้านกกบก
ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ณ ชมรมธรรมปรีดา อาคารเล้าเป้งง้วน ๑ ชั้น ๑๒ ถนนวิภาวดี
จัดโดย ชมรมธรรมปรีดา
http://www.dhammapreeda.com (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
สำรองที่นั่งได้ที่ 086-556-5599
#ฟังเทศน์ฟังธรรม #ฟังธรรมตามกาล #ธรรม #วัดป่าภูแปกญาณสัมปันโน

      

โดย พระอาจารย์ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร วัดจากแดง สมุทรปราการ

ณ ชมรมธรรมปรีดา อาคารเล้าเป้งง้วน ๑ ชั้น ๑๒ ถนนวิภาวดี
(ไม่มีค่าใช้จ่าย) #ฟังเทศน์ฟังธรรม #ฟังธรรมตามกาล #ธรรม #วัดจากแดง

37188188

โดย พระจิตร์ จิตตสังวโร
วัดป่าธรรมอุทยาน จ.ขอนแก่น
วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 2561
เวลา 18.00-20.00น.

ชมรมธรรมปรีดา อาคารเล้าเป้งง้วน ชั้น 12