โดย พระอาจารย์ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร วัดจากแดง สมุทรปราการ

ณ ชมรมธรรมปรีดา อาคารเล้าเป้งง้วน ๑ ชั้น ๑๒ ถนนวิภาวดี
(ไม่มีค่าใช้จ่าย) #ฟังเทศน์ฟังธรรม #ฟังธรรมตามกาล #ธรรม #วัดจากแดง

37188188

โดย พระจิตร์ จิตตสังวโร
วัดป่าธรรมอุทยาน จ.ขอนแก่น
วันศุกร์ที่ 6 ก.ค. 2561
เวลา 18.00-20.00น.

ชมรมธรรมปรีดา อาคารเล้าเป้งง้วน ชั้น 12